Kystlaget SaltaForbundet Kysten

Bli medlem!

ImageKystlaget Salta prioriterer bevaring og bruk av tradisjonelle fartøy, miljøer og gjenstander som er spesielle for distriktet, tradisjonelt håndtverk og tradisjoner med tilknytning til den lokale kysthistorie. Kystlaget ønsker å fremme samarbeid med kommunen, lokale museer, foreninger, skoler og private om aktuelle kulturvernoppgaver. Kystlaget SALTA har Bodø kommune som primært arbeidsområde. 


Vi trenger så mange medlemmer som mulig for å nå våre mål. Det er lettere å bli hørt hvis vi har mange medlemmer i ryggen. Alle kan bli medlemmer av laget.
Medlemskontingenten er gradert for enkeltmedlem og familiemedlem. Kontingenten kreves inn av Forbundet KYSTEN sentralt, og bare den som har betalt den fastsatte kontingenten innen fastsatt frist, kan regnes som medlem. 

Kystlaget Salta er en demokratisk organisasjon og årsmøtet er lagets høyeste myndighet.

ImageForbundet KYSTEN har over hundre kystlag og nærmere 10 000 medlemmer langs hele norskekysten. Som medlem får du tidsskriftet KYSTEN fem ganger i året,du får bruke båter, bygninger og fyrstasjoner som kystlagene driver, og du kan være med på kurs.

Forbundet KYSTEN er del av Norges Kulturvernforbund, en paraplyorganisasjon for 19 frivillige organisasjoner som arbeider innenfor områdene historie og kulturminnevern. Forbundet er også medlem av Frivillighet Norge, et samarbeidsforum for frivillige virksomheter som arbeider for bedre rammevilkår for frivillige organisasjoner og økt forståelse for den frivillige innsatsen i samfunnet.

Forbundet KYSTEN er også medlem av Friluftslivets Fellesorganisasjon (FRIFO)

På alle områder i samfunnet har frivillige organisasjoner en oppgave i å få satt viktige spørsmål på dagsorden. Kystlaget Salta og Forbundet KYSTEN arbeider for å sette søkelyset på kystkultur og kulturvern, bevaring av både materielle og imaterielle  kulturhistoriske verdier.

Som medlem kan du delta i våre aktiviteter og bruke kystlagets fartøy og bygninger. Våre aktiveter er varierte og det finnes noe for enhver interesse:

• Er du interessert i bevaring og bruk av gamle fartøyer?
• Er du interessert i kulturminnevern?
• Liker du å lese om hvordan livet var langs kysten i tidligere tider?
• Kunne du tenke deg å ro eller seile fra overnattingssted til overnattingssted?
• Driver du med eller er interessert i gamle håndverkstradisjoner?
• Liker du et enkelt, miljøvennlig friluftsliv i kystsonen?
• Er du interessert i kystkultur?
• Liker du å seile?

Du blir medlem av laget ved å melde deg inn i Forbundet KYSTEN. Husk å oppgi Kystlaget Salta som lokallag slik at vi får vår del av kontingenten. Som medlem får du tilsendt Tidsskriftet KYSTEN og vårt eget medlemsblad Auskaret.

 

 Klikk her for å melde deg inn.

 

Image

Støtt oss med DIN grasrotandel. Grasrotandelen gir alle som spiller hos Norsk Tipping mulighet til å være med og bestemme hva noe av overskuddet skal gå til. 

Image 

Gjennom grasrotandelen kan spilleren støtte oss hver gang de spiller hos Norsk Tipping. Hvis du tilknytter Kystlaget Salta som din grasrotmottaker, vil kystlaget motta inntil 5% av spillinnsatsen. 


Klikk her for å lese om hvordan du tilknytter deg grasrotandelen