Kystlaget SaltaForbundet Kysten

Styrets sammensetning

Leder

Kurt Vidar Nilsen
tel: 91624870
Epost: kurt.vidar@gmail.com

Nestleder

Ingeborg Tangerås
tel:95974242
Epost:ingeborg.tangeraas@4h.no

Sekretær

Randi Ulvøy
Mobil: 905 62382
Epost: randiulvoy@hotmail.com


Styremedlemmer

Svein Erik Berg
Epost: sveribe@online.no

Sissel Storteig
tel: 91772072
 

Varamedlemmer

Trond Bliksvær
Åge Larsen