Kystlaget SaltaForbundet Kysten

Bli med på sneseilkurs med åttringen Hæringen

Bli med på sneseilkurs med åttringen "Hæringen"

"Hæringen" er Kystlaget Saltas åttring som er sneseilrigget. Båten har også toppseil og klyver.

Kurset er lagt opp slik at brukerne skal bli fortrolige med å bruke båten for motor og for seil. Deltakerne vil bli delt inn i grupper på maks. 4 under praktisk seiling sammen med 2 instruktører.

For de som ønsker å "gå videre" etter kurset er det mulig å bli med på Vestfjordseilasen fra Norskott til Kabelvåg  (http://bodoseilforening.no/hovde-vestfjordseilasen/ ) første helga i juli.

Kurset koster kr 500,- for medlemmer og 750,- for ikke medlemmer. Deltakere av begge kjønn og i alle aldre ønskes velkommen!

Deltakerne må stille med høvelig bekledning og rednings-/ flytevest.

 

Påmelding via deltager.no og spørsmål kan rettes til kurslærer Olav Arnt Larssen (olaalars@online.no, mobil 90637240) eller Trond Bliksvær (trond.bliksvar@nord.no, mobil 95075408).

 

KURSforløp  (forbehold om endringer)

Kursstart er med teorikurs i uke 16 på Molokroken ( 3. uke i april) Kursdag avtales nærmere med deltakerne

Uke 19 (andre uka i mail)   Båtkjennskap og utsett fra Båtloftet

Uke  20                                   Klargjøring ved brygga.

Deretter 4-5 dager for praktisk seiling. Dager avtales med d.ltakerne.