Kystlaget SaltaForbundet Kysten

Kystlaget Salta

Kystlaget Salta er et lokallag er tilsluttet Forbundet KYSTEN og skal arbeide for å fremme lokale kystkultursamarbeid i samsvar med Forbundet KYSTENs vedtekter og arbeidsmål. Laget ble startet i 13. april 1989 av en gruppe entusiastiske kvinner og menn. Medlemstallet 2016 er på ca. 250 medlemmer.

Kystlaget Salta har «hjemmehavn» i Bodø.
Postboks 685, 8001 Bodø
Epost adresse er ilagisalta@gmail.com

Lenke til lagets vedtekter

Lenke til styrets sammensetting.

Lenke til Auskaret, vårt tidligere medlemsblad

Kystlaget Salta jobber for bevaring og bruk av tradisjonelle fartøy, miljøer og gjenstander som er spesielle for distriktet, tradisjonelt håndtverk og tradisjoner med tilknytning til den lokale kysthistorie. Kystlaget ønsker å fremme samarbeid med kommunen, lokale museer, foreninger, skoler og private om aktuelle kulturvernoppgaver. Kystlaget SALTA har Bodø kommune som primært arbeidsområde.

Vi trenger så mange medlemmer som mulig for å nå våre mål. Det er lettere å bli hørt hvis vi har mange medlemmer i ryggen. Alle kan bli medlemmer av laget. Medlemskontingenten er gradert for enkeltmedlem og familiemedlem. Kontingenten kreves inn av Forbundet KYSTEN sentralt, og bare den som har betalt den fastsatte kontingenten innen fastsatt frist, kan regnes som medlem. Kystlaget Salta er en demokratisk organisasjon og årsmøtet er lagets høyeste myndighet.

Image

Som medlem kan du delta i våre aktiviteter og bruke kystlagets fartøy og bygninger. Våre aktiveter er varierte og det finnes noe for enhver interesse:

• Er du interessert i bevaring og bruk av gamle fartøyer?
• Er du interessert i kulturminnevern?
• Liker du å lese om hvordan livet var langs kysten i tidligere tider?
• Kunne du tenke deg å ro eller seile fra overnattingssted til overnattingssted?
• Driver du med eller er interessert i gamle håndverkstradisjoner?
• Liker du et enkelt, miljøvennlig friluftsliv i kystsonen?
• Er du interessert i kystkultur?
• Liker du å seile?

Da er det bare å bli medlem ved å melde deg inn i Forbundet KYSTEN. Husk å oppgi Kystlaget Salta som lokallag slik at vi får deg inn på medlemslisten vår.

Les mer om Forbundet Kysten

Salta er et av mer enn hundre kystlag i Forbundet Kysten

Styrets sammensetning