Kystlaget SaltaForbundet Kysten

Kurs i regi av Kystlaget Salta

Salta planlegg gjennomføring av fleire kurs i løpet av våren. Kursa gjennomførast med støtte frå Studieforbundet kultur og tradisjon. Både medlemmar og ikkje-medlemmar ønskjast velkommen!

 

ImageKnopar, stikk og spleis


Kursdatoer:

  • tirsdag 18. april kl. 18.00-21.00

  • torsdag 4. mai kl. 18.00-21.00

  • tirsdag 23. mai kl. 18.00-21.00


Kurslærer:  Odd Einar Harberg

Kurssted:   Nyholmen, Bodø
Priser: medlem kr 100 og ikke emdlem kr 250

Påmelding innen: 12. april til Hanne Seljesæter (hanne.seljesaeter@gmail.com, mobil 99231138)

Faglige spørsmål: Odd Einar Harberg (oe@harberg.net, mobil 97068111)

 

Mål: lære bruk av tauverk for å kunne benytte kunnskapen i praktisk sjømannskap, lære praktisk bruk av tauverk til fortøyning og i rigg, tilegne seg kunnskap for åopprettholde tauverksarbeid som et gammelt håndverk i tilknytning til kystkultur. ImageKurs i vårpuss/vedlikehold av fembøringen Nordlændingen. Slippsetting, rigg og skrog.

Mål:

·         Lære hvilket årlig vedlikehold en slik båt fordrer

·         Lære klargjøring før slippsetting. Sikker legging av mast og rigg.

·         Lære praktisk slippsetting og opplagring

·         Lære praktisk rengjøring av utvendig skrog

·         Lære vedlikehold av utvendig skrog.

·         Lære vedlikehold av rigg, utskiftinger, lapsalving og skipmaning

·         Lære sjøsetting, reising av rigg og rigging av seilene

·         Lære enkelt vedlikehold av motor

Kursdatoar: Oppstart 2. juni, varighet ca ei helg

Kurslærar: Odd Einar Harberg

Kursstad: Helligvær 

Pris: Medlem kr 100,- Ikkje medlem kr 250,-

Påmelding innan 25. mai.

Påmelding og spørsmål: Odd Einar Harberg (oe@harberg.net, mobil 97068111)


Image
Mannskapskurs for alle som vil være mannskap på «Faxsen»:

Vi planlegger mannskapskurs for alle som vil være mannskap på «Faxsen» før sesongen starter for fullt. Mannskapskurset går over 2 kvelder og vil bl.a. inneholde følgende:

  • Rutiner og krav til mannskap
  • Kort om Stiftelsen Faxsen
  • Kort om arbeidet ombord
  • Sikkerhetsutstyr og førstehjelp
  • Tur med Faxsen med øvelser/praksis

Onsdag 10. mai blir det en teoridel, på Nyholmen, fra kl. 18.00 og utover kvelden. Torsdag 11. mai, kl. 17.00 fortsetter vi ombord på «Faxsen» med praktiske øvelser m.m. Kurset er gratis. Ingen spesielle forkunnskaper kreves. 

Nærmere informasjon, se www.faxsen.no.

Fortløpende påmelding til post@faxsen.no.


ImageSmikurs


Kurset er dessverre fulltegnet, men interesserte for eventuelt senere kurs bes likevel ta kontakt.

Mål: grunnleggjande materialkunnskap, trening i å smi enkle gjenstandar, bruk av essa, oppfyring, sikkerheit, lære grunnleggjande teknikk for å smi gjenstandar, bruk og behandling av smiverktøy, etterbehandling av ferdige gjenstandar.

Kursdatoar: 27. mars og 30. mars, kl 18.00

Kurslærar: Arne Rødsand

Stad: Nyholmen, Bodø

Pris: Medlem kr 100,- Ikkje medlem kr 250,-

Påmelding innan 25. mars.

Påmelding og spørsmål: Arne Rødsand (mobil 99025748) eller Trond Bliksvær (trond.bliksvar@nord.no , mobil 95075408).

 

 

Image
Sneseilkurs med åttringen "Hæringen"


Kurset er dessverre fulltegnet, men det er mulig å tegne seg på venteliste for et evt senere kurs.

"Hæringen" er Kystlaget Saltas åttring som er sneseilrigget. Båten har også toppseil og klyver.

Kurset er lagt opp slik at brukerne skal bli fortrolige med å bruke båten for motor og for seil.

Deltakerne vil bli delt inn i grupper på maks. 4 under praktisk seiling sammen med 2 instruktører.

For de som ønsker å "gå videre" etter kurset er det mulig å bli med på Vestfjordseilasen fra Norskott til Kabelvåg (http://bodoseilforening.no/hovde-vestfjordseilasen/ ) første helga i juli.

 

Kurset koster kr 100,- for medlemmer og 250,- for ikke medlemmer. Kurset har plass til inntil åtte deltakere. Deltakere av begge kjønn og i alle aldre ønskes velkommen!

Deltakerne må stille med høvelig bekledning og rednings-/ flytevest.

 

Påmelding og spørsmål rettes til kurslærer Olav Arnt Larssen (olaalars@online.no , mobil 90637240).

 

Kursstart er første uka i april 2017 (uke 14).

 

KURSDAGER (forbehold om endringer):

Uke 14 (første uka i april) Teorikurs en kveld på Molokroken

Tirsdag 18.4 kl 18.00 Båtkjennskap og utsett fra Båtloftet

Onsdag 19.4 kl 16.00 Utsett av båt (frivillig del)

Tirsdag 25.4 kl 18.00 Klargjøring ved brygga.

4-5 dager for praktisk seiling. Dette skjer etter 25.4, og avtales med kursdeltakerne.
 


 

Båt,manøvrering

Seilkurs med Vestfjordseilas og Skotpeisingen

Kursdato 29. Juni til 2. Juli 2017

Kurslærer Per K. Lund

Sted: Fembøringen Nordlændingen – Vestfjorden

Pris: 600 for medlemmer (Kystlaget Salta, Nordlendingens venner) 1000 for andre.

Påmelding til Per K. Lund, pkl1000@online.no eller 90040945 innen 25. juni

Målet er at deltakerne i løpet av kurset:

·        lærer å manøvrere båten med årer, segl eller motor

·        lærer å ta riktige valg i vanskelige situasjoner

·        lærer sikkerhet for å ferdes i båt

·        lærer om forhold som påvirker båtens egenskaper

·        får en innføring i enkelt sjømannskap

·        lærer å bruke båten til fiske

·        får trening i å være i båt under forskjellige forhold

Alle som ønsker å lære mer om å manøvrere og bruke båt, og vil lære å stole på egne ferdigheter i båt, kan søke på dette kurset. Det er en fordel med noe erfaring fra båt.

 

  

Dettkurset er dessverre fulltegnet.

Båt, manøvrering

Langtur til Kristiansund

Kursdato 12. til 20. Juli

Kurslærer Per K. Lund

Sted: Fembøringen Nordlændingen – Norskekysten

Pris: 900 for medlemmer (Kystlaget Salta, Nordlendingens venner) 1500 for andre.

Påmelding til Per K. Lund, pkl1000@online.no eller 90040945 innen 7. mai

Målet er at deltakerne i løpet av kurset:

·        lærer å manøvrere båten med årer, segl eller motor

·        lærer å ta riktige valg i vanskelige situasjoner

·        lærer sikkerhet for å ferdes i båt

·        lærer om forhold som påvirker båtens egenskaper

·        får en innføring i enkelt sjømannskap

·        lærer å bruke båten til fiske

·        får trening i å være i båt under forskjellige forhold
Båt,
manøvrering

Langtur Kristiansund - Bodø

Kursdato 23. til 28. Juli( evt. 30. Juli)

Kurslærer Per K. Lund

Sted: Fembøringen Nordlændingen – Norskekysten

Pris: 900 for medlemmer (Kystlaget Salta, Nordlendingens venner) 1500 for andre.

Påmelding til Per K. Lund, pkl1000@online.no eller 90040945 innen 7. mai

Målet er at deltakerne i løpet av kurset:

·        lærer å manøvrere båten med årer, segl eller motor

·        lærer å ta riktige valg i vanskelige situasjoner

·        lærer sikkerhet for å ferdes i båt

·        lærer om forhold som påvirker båtens egenskaper

·        får en innføring i enkelt sjømannskap

·        lærer å bruke båten til fiske

·        får trening i å være i båt under forskjellige forhold

Alle som ønsker å lære mer om å manøvrere og bruke båt, og vil lære å stole på egne ferdigheter i båt, kan søke på dette kurset. Det er en fordel med noe erfaring fra båt.