Kystlaget SaltaForbundet Kysten

Kurs i regi av Kystlaget Salta

Kursplan høsten 2017

Både medlemmer og andre er velkommen på våre kurs som arrangeres i samarbeid med Studieforbundet Kultur og tradisjon.

 


Kurs i sveiping (neversveiping)Image

Sveiping er en gammel teknikk for å lage bokser og fat av tynne trematerialer. Målsettingen med kurset er å gi en innføring i sveipeteknikken, praktisk trening, materialkunnskap, trening i verktøybruk og å lage et enkelt produkt.
 
Kurslærer: Per Sundsfjord
Kurssted: Støver skole, sløydsalen
 
Kursdatoer: tirsdag 3. oktober kl. 18-21
                   tirsdag 10. oktober kl 18-21
                   tirsdag 17. oktober kl. 18-21
                   tirsdag 24. oktober kl. 18-21
                   tirsdag 31. oktober kl. 18-21
 
Ved behov kan det bli satt opp en ekstra kurskveld tirsdag 7. november.
 
Ved spørsmål vedrørende det faglige innholdet i kurset kan Per Sundsfjord kontaktes på mobil 95997876, e-post: persundsfjord@gmail.com
Ved andre spørsmål vedrørende kurset kan Hanne Seljesæter kontaktes på mobil 99231138, e-post: hanne.seljesaeter@gmail.com
 
Kursavgift: Kr. 800,- for medlemmer, kr. 900,- for ikke-medlemmer. Materialkostnader kommer i tillegg og betales direkte til kurslærer.
 
Påmelding og betaling via http://www.deltager.no/kurs_i_sveiping

Påmeldingsfrist: 25. september. 

 

Kurs: skifte av akterlott og båtbord på nordlandsbåt/åttring Image

 

Kystlaget Salta skal gjennom hausten og vinteren skifte ut akterlott på åttringen ‘Hæringen’. Arbeidet vil gå ut på riving/montering av akterlott og tilgrensande båtbord, og å bearbeide og tilpasse eit emne frå gran som blei saga i skogen ved Bodin gård sist vinter, og som har tørka kontrollert gjennom sommaren. Målet er å ha båten sjøklar igjen til våren.

 

Målet med kurset er å gje grunnleggjande kunnskap og erfaring med vedlikehaldsarbeid på gamle nordlandsbåtar, og kjennskap til aktuelle materialar og tilpassing og bruk av desse.

Læring skjer gjennom praktisk arbeid, under rettleiing av ein instruktør.

Kurset går tysdagar mellom kl 18 og 21, på ‘Båtloftet’, som er i området 4-H-gården/Bodin gård.

 

Alle som er interessert er hjerteleg velkomne. Det er berre å møte opp på båtloftet.

Det er gratis å delta.

 

Kontaktperson: Olav Arnt Larssen (olaalars@online.no)

 

Smikurs

Mål: Innføringskurs i smiing. Grunnleggjande materialkunnskap, trening i å smi enkle gjenstandar, bruk av essa, oppfyring, sikkerheit,Image lære grunnleggjande teknikk for å smi gjenstandar, bruk og behandling av smiverktøy, etterbehandling av ferdige gjenstandar.

 

Kursdatoar: måndag 30. oktober og torsdag 2. november 2017. Oppstart kl 18.00

Stad: Smia på Nyholmen kystkultursenter, Nyholmen. Bodø

 

Kurslærar: Arne Rødsand

 

Begrensa tal plassar.

Påmelding og betaling via deltager.no.

 

Spørsmål som gjeld det faglege innhaldet i kurset: Arne Rødsand, 99025748

Andre spørsmål: Trond Bliksvær, 95075408, trond.bliksvar@nord.no

.............................................................

Følgende kurs ble arrangert vinteren/våren 2017: 

 

ImageKnopar, stikk og spleis


Kursdatoer:

  • tirsdag 18. april kl. 18.00-21.00

  • torsdag 4. mai kl. 18.00-21.00

  • tirsdag 23. mai kl. 18.00-21.00


Kurslærer:  Odd Einar Harberg

Kurssted:   Nyholmen, Bodø
 

Mål: lære bruk av tauverk for å kunne benytte kunnskapen i praktisk sjømannskap, lære praktisk bruk av tauverk til fortøyning og i rigg, tilegne seg kunnskap for åopprettholde tauverksarbeid som et gammelt håndverk i tilknytning til kystkultur. ImageKurs i vårpuss/vedlikehold av fembøringen Nordlændingen. Slippsetting, rigg og skrog.

Mål:

·         Lære hvilket årlig vedlikehold en slik båt fordrer

·         Lære klargjøring før slippsetting. Sikker legging av mast og rigg.

·         Lære praktisk slippsetting og opplagring

·         Lære praktisk rengjøring av utvendig skrog

·         Lære vedlikehold av utvendig skrog.

·         Lære vedlikehold av rigg, utskiftinger, lapsalving og skipmaning

·         Lære sjøsetting, reising av rigg og rigging av seilene

·         Lære enkelt vedlikehold av motor

Kursdatoar: Oppstart 2. juni, varighet ca ei helg

Kurslærar: Odd Einar Harberg

Kursstad: Helligvær 

 


Image
Mannskapskurs for alle som vil være mannskap på «Faxsen»:

Vi planlegger mannskapskurs for alle som vil være mannskap på «Faxsen» før sesongen starter for fullt. Mannskapskurset går over 2 kvelder og vil bl.a. inneholde følgende:

  • Rutiner og krav til mannskap
  • Kort om Stiftelsen Faxsen
  • Kort om arbeidet ombord
  • Sikkerhetsutstyr og førstehjelp
  • Tur med Faxsen med øvelser/praksis

Onsdag 10. mai blir det en teoridel, på Nyholmen, fra kl. 18.00 og utover kvelden. Torsdag 11. mai, kl. 17.00 fortsetter vi ombord på «Faxsen» med praktiske øvelser m.m. Kurset er gratis. Ingen spesielle forkunnskaper kreves. 

Nærmere informasjon, se www.faxsen.no.

Fortløpende påmelding til post@faxsen.no.


ImageSmikurs


Mål: grunnleggjande materialkunnskap, trening i å smi enkle gjenstandar, bruk av essa, oppfyring, sikkerheit, lære grunnleggjande teknikk for å smi gjenstandar, bruk og behandling av smiverktøy, etterbehandling av ferdige gjenstandar.

Kursdatoar: 27. mars og 30. mars, kl 18.00

Kurslærar: Arne Rødsand

Stad: Nyholmen, Bodø

 

 

Image
Sneseilkurs med åttringen "Hæringen"


"Hæringen" er Kystlaget Saltas åttring som er sneseilrigget. Båten har også toppseil og klyver.

Kurset er lagt opp slik at brukerne skal bli fortrolige med å bruke båten for motor og for seil.

Deltakerne vil bli delt inn i grupper på maks. 4 under praktisk seiling sammen med 2 instruktører.

For de som ønsker å "gå videre" etter kurset er det mulig å bli med på Vestfjordseilasen fra Norskott til Kabelvåg (http://bodoseilforening.no/hovde-vestfjordseilasen/ ) første helga i juli.