Kystlaget SaltaForbundet Kysten

Styrets sammensetning og kontaktinformasjon

Leder

Kurt Vidar Nilsen
Mobil: 91624870
e-post: kurt.vidar@gmail.com

Nestleder

Ingeborg Tangerås 
Mobil:95974242
e-post:ingeborg.tangeraas@4h.no

Sekretær

Randi Ulvøy
Mobil: 905 62382
e-post: randiulvoy@hotmail.com


Styremedlemmer

Svein Erik Berg
e-post: sveribe@online.no

Sissel Storteig
Mobil: 91772072
 

Varamedlemmer

Trond Bliksvær
Åge Larsen