Bodøregatta og småbåtseminar

Småbåtseminaret og Bodøregatta 2023 er nå historie. Vi hadde ei artig, trivelig og lærerik helg 16,-17. september, med seminar på lørdag med veiledning av Kai Linde og søndag var det regatta. Deltakerne kom fra Nordland og Troms, det var 8 båter som deltok og 6 kystlag var representert. Vinner av søndagens regatta ble Hæringen fra Bodø. 

Overlevering av ausekaret

På Forbundet KYSTENs landsstevne på Jeløya 20.-23. juli fikk vi overlevert ausekaret som et symbol på at Kystlaget Salta er neste års arrangør av landsstevnet. Vi ser fram til å ta i mot alle båtene, stevnedeltakerne og publikum i dagene 18.-21. juli 2024 til et innholdsrikt stevne med temaet «Kysten – veien mot Europa». Velkommen til Bodø neste sommer! 

Vestfjordseilasen 2023

Stor stas at Nordlændingen vant sin klasse i Vestfjordseilasen 24. juni i konkurranse med tre andre fembøringer, og vant også vandrepokalen for raskeste tradisjonsbåt. Det gikk raskt over fjorden og etter 3 t og 22 min var vi framme i Kabelvåg. Hæringen kom inn kort tid etter siste fembøring, godt seilt av åttringen vår. Kystlaget Salta stilte også med Faxsen som start-/følgebåt, så kystlaget var godt representert. Det er artig og sosialt å være med på Vestfjordsseilasen og vi har plass til flere til neste år. 

Kystens dag 2023

Lørdag 17. juni markerte vi Kystens dag med arrangement i kystlaget sine brygger på Nyholmen. Det var aktviteter for små og store og kafè på Rødbrygga. Dagens høydepunkt var da varaordfører Ola Smeplass foretok den høytidelige åpningen av den store motorsamlingen vår som omfatter ca 60 motorer. 

Kystens dag

Kystlaget Salta inviter til feiring av Kystens dag lørdag 17. juni på bryggene våre på Nyholmen. Det blir aktiviteter for små og store og her nevner vi noe:

– Kl 12.00 vil varaordfører Ola Smedplass foreta en høytidelig åpning av motorgruppas samling av gamle båtmotorer
– Kl 13.30 vil Steinar Aas, professor i historie og leder for Fortidsminneforeningen, Salten lokallag, holde foredraget «Nyholmen, byen og havna» ved Nyholmen fyr,
– Motorgruppa starter opp og viser fram noen av de gamle båtmotorene
– Kystlagets egen 4H-klubb, Færingen, vil ha reperbane hvor du kan lage hoppetau, rebus fra havet og fiskekar hvor du kan se småfisk, krabber, sjøstjerner, og kråkeboller
– Det blir demonstrasjon av klinking, knop og stikk, og smeden vil være på plass i smia
– Faxsen vil ligge til kai og det blir anledning til omvisning på båten
– Det blir kafè på Rødbrygga med salg av vafler, kaffe, kaker, fiskekaker

Velkommen til en trivelig dag på Nyholmen!

Kystlagsprisen 2022

Forbundet KYSTEN har tildelt Kystlaget Salta Kystlagsprisen for 2022.

Her er begrunnelsen for prisen:

Forbundet KYSTEN deler årlig ut en Kystlagspris på kr. 5000 til d t kystlaget som gjør mest for kystkulturen utfra sine premisser. Det betyr at det ikke er størrelsen på laget som avgjør, men den aktiviteten de legger for dagen når det gjelder å bevare kystkulturen og verve flere medlemmer til kystkulturarbeid.

Landsstyret har vedtatt at Kystlagsprisen for 2022 tildeles Kystlaget Salta.

Kystlaget Salta ble stifta i 1989 som et lokallag av Forbundet KYSTEN og har rundt 220 medlemmer. Det er et aktivt kystlag som deltar på mange fronter innen kulturvern i Bodø og området rundt.

To ganger har Kystlaget Salta arrangert Forbundet KYSTENs landsstevne, 2006 og 2016. Og de er nå i gang med planlegginga av et nytt landsstevne i 2024, når Bodø skal være europeisk kulturhovedstad.

Kystlaget har organisert aktiviteten sin i fire grupper: motorgruppa, handverksgruppa, båtgruppa og Færingen 4H.

De drifter Nyholmen kystkultursenter som består av Rødbrygga, Lillebrygga, og Smia. Det er Bodø havn som eier bygningene, men Kystlaget Salta disponerer de gjennom en langsiktig avtale.

Ytterst på moloen i sentrum av Bodø, finner du Molokroken. Her har kystlaget drevet kafé i mer enn 30 år.

I Bodøsjøen, nær Jektefartsmuseet, ligger Stornaustet som er bygd på dugnad i regi av Bodøsjøen nettverk. Der har kystlaget avtale med Nordlandsmuseet om vinterlagring av fembøringen «Nordlændingen».

Kystlaget har flere båter som de tar vare på. Den mest kjente er «Faxsen», som er en institusjon i Bodø. Båten er eid av Stiftelsen «Faxsen» som er et samarbeid mellom kystlaget og Bodø kommune. De har også åttringen «Hæringen» og de drifter altså fembøringen «Nordlændingen». De har mange småbåter og anskaffa seg en sjark i 2018.

Kystlaget deltar i Bodøsjøen nettverk, der de samarbeider nært med Jektefartsmuseet om å skape engasjement, gjøre levende, videreformidle og ivareta vår felles kulturarv – med friluftsmuseet i Bodøsjøen som hovedarena.

Kystlaget arrangerer Barnas kystdag. De deltar aktivt på kulturminnedagene og har fått pris for det.

Kystlaget Salta var det første kystlaget som fikk miljøfyrtårn-sertifisering.

Kystlaget Salta har over tid hatt stor aktivitet på mange felt – og den aktiviteten er opprettholdt i 2022. Derfor får kystlaget Kystlagsprisen for 2022.

Årsmøte 2023

Kystlaget Salta innkaller til årsmøte 23. februar 2023 kl 18:00 – 20:00 på Jektefartsmuseet.

Etter årsmøtet vil det bli servert middagsbuffet.

Årsmøtepapirer finner du her:

Julehilsen

Året går mot slutten og på vegne av styret vil jeg takke for innsatsen gjennom året som har gått; takk til alle som har jobbet dugnad på båtene våre, i storbåtnaustet, i havna, på Molokroken, på ulike arrangement, og på andre måter har bidratt i kystlagets arbeid. Uten denne innsatsen hadde det ikke vært mulig å drive kystlaget. 

Takk også til alle som har deltatt på aktiviteter og arrangement i regi av Kystlaget Salta.

Nå ser vi fram til 2023, med mye aktiviteter i laget, nye muligheter for fine turer på sjøen, og trivelig samvær. Vi ønsker alle sammen en riktig god jul og et godt nytt år!

Med vennlig hilsen

For styret i Kystlaget Salta, Hanne Seljesæter

Nyhetsbrev oktober 2022

Kjære kystlagsmedlemmer! 

Høsten er tid for oppsett av båtene og vi forbereder oss på aktiviteter inne. Men, vi har noe fine opplevelser å se tilbake på og her nevner vi noen: 

Sommerturer med båtene våre Vi har hatt fine sommerturer med både fembøringen «Nordlændingen» og «Faxsen». «Nordlændingen» deltok på Vestfjordseilasen sammen med «Hæringen» og med «Faxsen» som følgebåt. I et strålende vær krysset vi Vestfjorden, en flott opplevelse. Etter endt regatta dro «Faxsen» og «Hæringen» tilbake til Bodø, mens «Nordlændingen» dro på en ukes seilas i Lofoten.

«Nordlændingen» på Vestfjordseilasen

Senere på sommeren dro «Faxsen» på sin sommertur som denne gangen gikk nordover til Vesterålen, Senja og Tromsø. Det var mange fine opplevelser underveis. 

Seilkurs med Nordlændingen

Seilkurs med «Nordlændingen» ble gjennomført 12.-14. august med utgangspunkt i Helligvær. Her fikk vi prøvd oss under varierende værforhold, artig og lærerikt. 

Ut mot havet

Lørdag 27. august var kystlaget med og arrangerte «Ut mot havet», et familiearrangement i Bodøsjøen, i samarbeid med Jektefartsmuseet, Arktisk filharmoni og flere andre aktører. Det var mange ulike aktiviteter for små og store og en fin anledning til å vise fram noe av det vi i kystlaget og Færingen 4H holder på med. 

Bodøregatta og småbåtseminar

Helgen 10.-11. september hadde vi småbåtseminar og -regatta, med deltakere blant annet fra Fosen. Det var ei artig helg hvor vi lærte mer om rigging og seiling av småbåtene og konkurrerte mot hverandre i regatta.

Oppsett av Nordlændingen

Søndag 9. oktober var det oppsett av «Nordlændingen». Det er andre gangen vi setter Nordlændingen inn i stornaustet i Bodøsjøen for vinteren og denne gangen gikk det fort og greit å få båten opp og inn i naustet. Mange møtte opp for å hjelpe til og etter oppsett ble det servert rømmegrøt og spekemat til de som hadde bidratt. 

Færingen 4Hs høstfest 

Høstfesten ble holdt søndag 23. oktober på Rødbrygga med presentasjon av prosjekter og merkeutdeling. Færingen 4H er en flott gjeng med mange spennende aktiviteter. Det er plass til flere i gruppa. Interessert? Ta kontakt med Sissel Brun Ellevseth på tlf. 976 68 865 eller e-post: sissel@ellevseth.com 

Fra Færingen 4Hs høstfest

Av aktiviteter framover kan vi blant annet nevne: 

Medlemsmøte

Torsdag 10. november blir det medlemsmøte på Rødbrygga, se info i egen e-post. 

Lutefiskaften

Tradisjonen tro vil vi også i år arrangere lutefiskaften. Det blir på Rødbrygga lørdag 19. november. Informasjon kommer senere. 

Smia

Vi er i gang med aktivitet i smia på Nyholmen og vil ha «Åpen smie» hvor man kan komme innom å prøve seg på smiing. Datoer for «Åpen smie» blir annonsert fortløpende på Kystlagets Facebook-side. For mer info ta kontakt med Emil Kulosa på tlf. 980 24 701

Strikkekafè

Vi planlegger å starte opp med strikkekafè på Molokroken, en gang i måneden. Info om strikkekafèen kommer senere. 

——

Mer info om de ulike aktivitetene i laget kommer. Følg med på Facebook, e-post og kystlagets nettside. 

Er det aktiviteter du savner i kystlaget? Noe du ønsker vi skal starte opp med? Send oss gjerne forslag og ønsker, alle innspill mottas med takk. 

Ønsker dere alle en fin høst videre! 

Med vennlig hilsen 

for styret i Kystlaget Salta

Hanne Seljesæter