Forbundet KYSTENs Landsstevne i Bodø

Nettsiden til Forbundet KYSTENs Landsstevne i 2024 i Bodø er lansert.

Der finnes det informasjon om en god del av det du kan oppleve under stevnet. Men, det kommer mer! Det er derfor lurt å titte innom siden med jevne mellomrom, for å se om det har kommet noe nytt.

På nettsiden er det også påmelding til stevnemiddag og båterplass under stevnet:

Du kan også registrere deg som frivillig under stevnet her:

Innkalling til årsmøte 2024

Med henvisning til kystlagets vedtekter, paragraf 4, innkalles det med dette til ordinært
årsmøte 2024 for Kystlaget Salta.
Årsmøtet avvikles torsdag 22. februar 2024 kl 18.00-20.00, på Jektefartsmuseet.

Årsmøtet skal behandle følgende saker:
a. godkjenne innkalling
b. behandle styrets beretning for foregående år
c. behandle lagets regnskap for foregående år
d. behandle eventuelle innkomne forslag
e. behandle styrets forslag til budsjett og/eller arbeidsplan for kommende år.
f. gjennomføre valg av styre, revisor og valgkomité.

Årsmøtet er beslutningsdyktig med det antall stemmer som er til stede. Ingen har mer enn en stemme, og stemmegivnig kan ikke skje ved fullmakt.

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet. Med bakgrunn i dette har styret bestemt at frist for saker som ønskes behandlet på årsmøtet
2024 settes til 8. februar. Forslag må fremsettes skriftlig til lagets adresse: Kystlaget Salta,
postboks 685, 8001 Bodø eller på epost: ilagisalta@gmail.com

Fullstendig saksliste, med saksdokumenter og styrets forslag til vedtak, skal være tilgjengelig
www.salta.no fra 15. februar.
Styret ønsker forslag på medlemmer som fortjener hedersbevis. Dette tildeles medlemmer
som i en årrekke har gjort særlig innsats for laget. Forslaget må begrunnes. Forslag meldes
styret innen 8. februar.
Årsmøtepapirer kan tilsendes på e-post, på forespørsel.

Vi planlegger middag med buffet etter årsmøtet. Nærmere info om pris og påmelding vil
komme senere.

Innkalling

Bodøregatta og småbåtseminar

Småbåtseminaret og Bodøregatta 2023 er nå historie. Vi hadde ei artig, trivelig og lærerik helg 16,-17. september, med seminar på lørdag med veiledning av Kai Linde og søndag var det regatta. Deltakerne kom fra Nordland og Troms, det var 8 båter som deltok og 6 kystlag var representert. Vinner av søndagens regatta ble Hæringen fra Bodø. 

Overlevering av ausekaret

På Forbundet KYSTENs landsstevne på Jeløya 20.-23. juli fikk vi overlevert ausekaret som et symbol på at Kystlaget Salta er neste års arrangør av landsstevnet. Vi ser fram til å ta i mot alle båtene, stevnedeltakerne og publikum i dagene 18.-21. juli 2024 til et innholdsrikt stevne med temaet «Kysten – veien mot Europa». Velkommen til Bodø neste sommer! 

Vestfjordseilasen 2023

Stor stas at Nordlændingen vant sin klasse i Vestfjordseilasen 24. juni i konkurranse med tre andre fembøringer, og vant også vandrepokalen for raskeste tradisjonsbåt. Det gikk raskt over fjorden og etter 3 t og 22 min var vi framme i Kabelvåg. Hæringen kom inn kort tid etter siste fembøring, godt seilt av åttringen vår. Kystlaget Salta stilte også med Faxsen som start-/følgebåt, så kystlaget var godt representert. Det er artig og sosialt å være med på Vestfjordsseilasen og vi har plass til flere til neste år. 

Kystens dag 2023

Lørdag 17. juni markerte vi Kystens dag med arrangement i kystlaget sine brygger på Nyholmen. Det var aktviteter for små og store og kafè på Rødbrygga. Dagens høydepunkt var da varaordfører Ola Smeplass foretok den høytidelige åpningen av den store motorsamlingen vår som omfatter ca 60 motorer. 

Kystens dag

Kystlaget Salta inviter til feiring av Kystens dag lørdag 17. juni på bryggene våre på Nyholmen. Det blir aktiviteter for små og store og her nevner vi noe:

– Kl 12.00 vil varaordfører Ola Smedplass foreta en høytidelig åpning av motorgruppas samling av gamle båtmotorer
– Kl 13.30 vil Steinar Aas, professor i historie og leder for Fortidsminneforeningen, Salten lokallag, holde foredraget «Nyholmen, byen og havna» ved Nyholmen fyr,
– Motorgruppa starter opp og viser fram noen av de gamle båtmotorene
– Kystlagets egen 4H-klubb, Færingen, vil ha reperbane hvor du kan lage hoppetau, rebus fra havet og fiskekar hvor du kan se småfisk, krabber, sjøstjerner, og kråkeboller
– Det blir demonstrasjon av klinking, knop og stikk, og smeden vil være på plass i smia
– Faxsen vil ligge til kai og det blir anledning til omvisning på båten
– Det blir kafè på Rødbrygga med salg av vafler, kaffe, kaker, fiskekaker

Velkommen til en trivelig dag på Nyholmen!

Kystlagsprisen 2022

Forbundet KYSTEN har tildelt Kystlaget Salta Kystlagsprisen for 2022.

Her er begrunnelsen for prisen:

Forbundet KYSTEN deler årlig ut en Kystlagspris på kr. 5000 til d t kystlaget som gjør mest for kystkulturen utfra sine premisser. Det betyr at det ikke er størrelsen på laget som avgjør, men den aktiviteten de legger for dagen når det gjelder å bevare kystkulturen og verve flere medlemmer til kystkulturarbeid.

Landsstyret har vedtatt at Kystlagsprisen for 2022 tildeles Kystlaget Salta.

Kystlaget Salta ble stifta i 1989 som et lokallag av Forbundet KYSTEN og har rundt 220 medlemmer. Det er et aktivt kystlag som deltar på mange fronter innen kulturvern i Bodø og området rundt.

To ganger har Kystlaget Salta arrangert Forbundet KYSTENs landsstevne, 2006 og 2016. Og de er nå i gang med planlegginga av et nytt landsstevne i 2024, når Bodø skal være europeisk kulturhovedstad.

Kystlaget har organisert aktiviteten sin i fire grupper: motorgruppa, handverksgruppa, båtgruppa og Færingen 4H.

De drifter Nyholmen kystkultursenter som består av Rødbrygga, Lillebrygga, og Smia. Det er Bodø havn som eier bygningene, men Kystlaget Salta disponerer de gjennom en langsiktig avtale.

Ytterst på moloen i sentrum av Bodø, finner du Molokroken. Her har kystlaget drevet kafé i mer enn 30 år.

I Bodøsjøen, nær Jektefartsmuseet, ligger Stornaustet som er bygd på dugnad i regi av Bodøsjøen nettverk. Der har kystlaget avtale med Nordlandsmuseet om vinterlagring av fembøringen «Nordlændingen».

Kystlaget har flere båter som de tar vare på. Den mest kjente er «Faxsen», som er en institusjon i Bodø. Båten er eid av Stiftelsen «Faxsen» som er et samarbeid mellom kystlaget og Bodø kommune. De har også åttringen «Hæringen» og de drifter altså fembøringen «Nordlændingen». De har mange småbåter og anskaffa seg en sjark i 2018.

Kystlaget deltar i Bodøsjøen nettverk, der de samarbeider nært med Jektefartsmuseet om å skape engasjement, gjøre levende, videreformidle og ivareta vår felles kulturarv – med friluftsmuseet i Bodøsjøen som hovedarena.

Kystlaget arrangerer Barnas kystdag. De deltar aktivt på kulturminnedagene og har fått pris for det.

Kystlaget Salta var det første kystlaget som fikk miljøfyrtårn-sertifisering.

Kystlaget Salta har over tid hatt stor aktivitet på mange felt – og den aktiviteten er opprettholdt i 2022. Derfor får kystlaget Kystlagsprisen for 2022.