Kystlaget SaltaForbundet Kysten

Båtene våre

Kystlaget har etterhvert anskaffet seg en liten flåte av tradisjonsbåter som laget eier eller er deleiere i.

mk Faxsen.
Image
Mk Faxsen eies av stiftelsen Faxsen. Stiftelsen Faxsen er en ideell stiftelse stiftet av Bodø kommune og kystlaget Salta. Stiftet 21. april 1997.
MK Faxsen er en av Norges best bevarte veteranfiskebåt.  M/K Faxsen ble bygd i 1916 og er en såkalt Skandfer-kutter, konstruert av den legendariske båtbyggeren Nils Skandfer i Kulstadsjøen utenfor Mosjøen. Motoren om bord er en 50 Hk Wichmann fra 1939, en-sylindret, to-takter semi-diesel. Båten var eiet av familien Pedersen på øya Bliksvær til kystlaget Salta overtok den i 1997. Lenke til Faxsen sin hjemmeside.

Image
 


Hæringen.

"Hæringen" er en åttring på 31 fot, bygget i Bindal omkring 1900. Båten har levd sitt liv for det meste i Lofoten og Vesterålen. Båten kom til Salta i 1993.

Da båten kom til Salta fikk den nytt navn. Iflølge Snorre bodde høvding Raud på to øyer nær Saltstraumen. Den ene het Hæring og Hæringen ble det nye navnet.


Image

Nordlændingen.

Nordlandsfembøringen "Nordlændingen" er en 8-roms fembøring på 47 fot. Nordlændingen er bygget av brødrene Alsli ipå Alsli i Bindalen og sjøsatt våren 1997. Nordlændingen var lenge eid av Båtsameiet Nordlendingen, men er nå eid av Kystlaget Salta alene.

Hjemmeside: www.nordlendingen.no


 


Småbåtene.


Kystlaget har også noen mindre båter, bildet over viser Kark, en cirka 21 fots Åfjording og bildet nedenfor viser vår nyeste båt, Svartoksen, med Nordlændingen i bakgrunnen.

Svartoksen like før sjøsetting.