Kystlaget SaltaForbundet Kysten

Håndverksgruppa

I kystkulturen finner vi handtverk av ymse slag. Mange hadde nok sine utspring i nødvendighet og selvberging. Hjelp var ikke alltid å få tak i, så folk utviklet sine kunnskaper om det de drev med, og utvekslet tjenester seg imellom, i en slags utstrakt naturalhusholdning.

Kystlaget Salta har flere godt etablerte grupper som restaurerer båter, motorer osv., og som bygger opp kunnskap og kompetanse på hver sine områder. En del andre har ikke hatt egne grupper å sokne til…til nå.

Det er nå etablert en handtverk-gruppe, som i første omgang skal omfavne alle de handtverk av kystkulturell avstamning som ikke har funnet naturlig tilhørighet til de grupper som allerede er i gang. Vi venter spent på hvordan interessen utvikler seg. Melder det seg mange deltakere med interesse i mange forskjellige handtverk, får vi vurdere deling, men det får vi se på om det skulle bli nødvendig.

Interesserte kan være menn eller kvinner. Man kan flette tau eller veve båtryer. Vi ønsker at hele mangfoldet av kystens handtverkere kan være representert. Vi tenker å arrangere kurs og vi tenker å holde utstillinger. Vi tenker å vise fram gode eksempler av kystkulturens infrastruktur, de aktiviteter som underbygde samfunnet og som sjelden får den fortjente oppmerksomhet.

Vi inviterer derfor alle interesserte til å melde seg. Vi trenger folk som har kunnskap å dele og vi trenger folk som ønsker å tilegne seg kunnskap, både kursledere og deltakere.

Møter og kurs vil bli annonsert fortløpende.

Kontaktperson for håndverksgruppa: Hanne Seljesæter, tlf. 99 23 11 38