Kystlaget SaltaForbundet Kysten

Salta er et lokallag tilknyttet Forbundet Kysten

Vi arbeider for å fremme lokale kystkultursamarbeid i samsvar med Forbundet Kystens vedtekter og arbeidsmål.


Laget ble startet 13. april 1989 av en gruppe entusiastiske kvinner og menn. Image
Medlemstallet 2020 er på ca. 250 medlemmer. 


Kystlaget Salta har «hjemmehavn» i Bodø. Postboks 685, 8001 Bodø
Epost adresse er ilagisalta@gmail.com

Kystlaget Salta jobber for bevaring og bruk av tradisjonelle fartøy, miljøer og gjenstander som er spesielle for distriktet, tradisjonelt håndtverk og tradisjoner med tilknytning til den lokale kysthistorie. Kystlaget ønsker å fremme samarbeid med kommunen, lokale museer, foreninger, skoler og private om aktuelle kulturvernoppgaver. Kystlaget Salta har Bodø kommune som primært arbeidsområde.


Vi trenger så mange medlemmer som mulig for å nå våre mål. Det er lettere å bli hørt hvis vi har mange medlemmer i ryggen. Alle kan bli medlemmer av laget. Medlemskontingenten er gradert for enkeltmedlem og familiemedlem. Kontingenten kreves inn av Forbundet Kysten sentralt, og bare den som har betalt den fastsatte kontingenten innen fastsatt frist, kan regnes som medlem. Kystlaget Salta er en demokratisk organisasjon og årsmøtet er lagets høyeste myndighet.

Last ned organisasjonskartet vårt

Bli medlem!

Klikk her for å lese om hvordan du melder deg inn i Salta.