Kystlaget SaltaForbundet Kysten

Aktivitetsplan høsten 2018

16. oktober: Styremøte på Rødbrygga

19. oktober. Kulturnatt i Bodø. Det blir intimkonserter på Molokroken fra kl 18. Velkommen!

20. oktober: Kystlaget inviterer til medlemskveld med mat fra havet. 

27. oktober: Kystlaget deltar på Slektforskerdagen på Stormen Bibliotek

28. oktober: Færingen 4H. Høstfest.

20. november: Styremøte kystlaget

24. november. Lutefiskaften. Info om påmelding kommer.

5. desember: Grøtfest på Rødbrygga

11. desember: Årets siste styremøte i kystlaget