Kystlaget SaltaForbundet Kysten

Barnas kystdag

Aktiviteter for ungene på barnas kystdag kan være

Eventyrstund med Nordlandsmuseet.
Garnbøting
Livbøyekasting
Natursti
Knuter og knop
Utstilling av båtmotorer
Krabber og sjødyr
Smia er åpen
Macrame
Og salg av vafler og kaffe.

- Kanskje kommer redningskøyta og Faxsen...