Kystlaget SaltaForbundet Kysten

Bli medlem i Salta!

Kystlaget Salta er ett av mer enn hundre kystlag i Forbundet Kysten.

Som medlem kan du delta i våre aktiviteter og bruke kystlagets fartøy og bygninger. Våre aktiveter er varierte og det finnesnoe for enhver interesse:Image

• Er du interessert i bevaring og bruk av gamle fartøyer?
• Er du interessert i kulturminnevern?
• Liker du å lese om hvordan livet var langs kysten i tidligere tider?
• Kunne du tenke deg å ro eller seile fra overnattingssted til overnattingssted?
• Driver du med eller er interessert i gamle håndverkstradisjoner?
• Liker du et enkelt, miljøvennlig friluftsliv i kystsonen?
• Er du interessert i kystkultur?
• Liker du å seile?

Vi prioriterer bevaring og bruk av tradisjonelle fartøy, miljøer og gjenstander som er spesielle for distriktet, tradisjonelt håndtverk og tradisjoner med tilknytning til den lokale kysthistorie. Kystlaget ønsker å fremme samarbeid med kommunen, lokale museer, foreninger, skoler og private om aktuelle kulturvernoppgaver. Kystlaget SALTA har Bodø kommune som primært arbeidsområde. Vi trenger så mange medlemmer som mulig for å nå våre mål. Det er lettere å bli hørt hvis vi har mange medlemmer i ryggen. Alle kan bli medlemmer av laget.
Medlemskontingenten er gradert for enkeltmedlem og familiemedlem. Kontingenten kreves inn av Forbundet KYSTEN sentralt, og bare den som har betalt den fastsatte kontingenten innen fastsatt frist, kan regnes som medlem. 

Kystlaget Salta er en demokratisk organisasjon og årsmøtet er lagets høyeste myndighet.

Innmelding

Du blir medlem av laget ved å melde deg inn i Forbundet KYSTEN. Husk å oppgi Kystlaget Salta som lokallag slik at vi får vår del av kontingenten. Som medlem får du tilsendt Tidsskriftet KYSTEN.

 

Meld deg inn via Forbundet kystens elektroniske påmeldingsskjema.
Meld deg inn via vipps eller SMS.Les mer om Forbundet KYSTEN