Kystlaget SaltaForbundet Kysten

Molokroken stengt ut året

Molokroken er ikke ideel med hensyn til smittevern og styret har derfor bestemt at Molokroken må holde stengt til og med 31.12.20.