Kystlaget SaltaForbundet Kysten

Saltas årsmøte 2021

Det innkalles til utsatt årsmøte som avholdes digitalt i perioden 18. til 26. mars.

 

Frist for saker som ønskes behandlet på årsmøtet 2021 er satt til 4. mars. Forslag må fremsettes skriftlig til lagets adresse: Kystlaget Salta, postboks 685, 8001 Bodø eller på epost: ilagisalta@gmail.com.

 

Last ned innkalling med saksliste.

 

Dagsorden for Saltas årsmøte:

1. Godkjenning av innkalling

2. Valg av møteleder og sekretær

3. Styrets beretning 2020

4. Regnskap 2020

    Innkomne forslag

5. Aktivitetsplan 2021

6. Budsjett 2021

7. Valg av revisorer

8. Valg av valgkomite

9. Valg av styreverv

  

 

Sakspapirer til nedlasting:

Styrets forslag til beslutninger

Årsberetning 2020 med bilder (sak 3)

Årsberetning 2020 uten bilder (sak 3)

Regnskap 2020 (sak 4)

Spesifikasjon av regnskapet 2020 (sak 4)

Revisjonsberetning 2020 (sak 4)

Aktivitetsplan 2021 (sak 5)

Budsjett 2021 (sak 6)

Valgkomiteens innstilling (sak 7 - 9)

 

Protokoll fra årsmøtet.