Kystlaget SaltaForbundet Kysten

Saltas årsmøte 2020

Det innkalles til ordinært årsmøte 27.02.2020 kl 18.00 på Jektefarstmuseet. Etter møtet blir det tradisjonell årsmøtemiddag med påmelding og betaling via Deltaker.no

 

Påmelding til årsmøtemiddagen (påmeldingsfrist 20. februar):

https://www.deltager.no/arsmotemiddag_skreimolje_27022020

 

Frist for saker som ønskes behandlet på årsmøtet 2020 settes til 13.februar. 

Forslag må fremsettes skriftlig til lagets adresse: Kystlaget Salta, postboks 685, 8001 Bodø eller på epost: ilagisalta@gmail.com 

 

Last ned innkalling med saksliste.

 

 

Dagsorden for Saltas årsmøte 2020 

1. Åpning

2. Godkjenning av innkalling 

3. Valg av møteleder og sekretær samt 2 til å underskrive protokollen

4. Beretning 2019

5. Regnskap 2019 med revisjonsberetning

6. Budsjett 2020

7. Innkomne forslag

8. Aktivitetsplan 2020

9. Hederspriser

10. Valg

11. Avslutning

 

Saksdokumenter

rsmtet2020Dagsordenmedstyretsforslagtilbesluninger_1.pdf

Sak2innkallingtilrsmtet2020_1.pdf

Sak4Beretning2019forkystlagetSalta_1.pdf

Sak5Balanse2019detaljertutskrift.pdf

Sak5Balanse2019sammenlignetmed2018.pdf

Sak5Regnskap2019sammenlignetmed2018.pdf

Sak5Regnskap2019sammenliknetmed2018detaljertutskrift.pdf

Sak6.budsjett2020_1.pdf

Sak7InnstillingtilrsmtetNordlndingen.pdf

Sak7VedleggtilrsmtetsakNordlndingen.pdf

 

Protokoll fra årsmøtet.