Kystlaget SaltaForbundet Kysten

Salta er ett av mer enn hundre kystlag i Forbundet KYSTEN

Forbundet KYSTEN har over hundre kystlag og nærmere 10 000 medlemmer langs hele norskekysten. Som medlem får du tidsskriftet KYSTEN fem ganger i året,du får bruke båter, bygninger og fyrstasjoner som kystlagene driver, og du kan være med på kurs.

Forbundet KYSTEN er del av Norges Kulturvernforbund, en paraplyorganisasjon for 19 frivillige organisasjoner som arbeider innenfor områdene historie og kulturminnevern. Forbundet er også medlem av Frivillighet Norge, et samarbeidsforum for frivillige virksomheter som arbeider for bedre rammevilkår for frivillige organisasjoner og økt forståelse for den frivillige innsatsen i samfunnet. 

Forbundet KYSTEN er også medlem av Friluftslivets Fellesorganisasjon (FRIFO)

På alle områder i samfunnet har frivillige organisasjoner en oppgave i å få satt viktige spørsmål på dagsorden. Kystlaget Salta og Forbundet KYSTEN arbeider for å sette søkelyset på kystkultur og kulturvern, bevaring av både materielle og imaterielle  kulturhistoriske verdier. 

Les mer om Forbundet Kysten på internettsiden til forbundet.