Kystlaget SaltaForbundet Kysten

Styrets sammensetning og kontaktinformasjon

Leder

Kurt Vidar Nilsen
Mobil: 91624870
e-post: kurt.vidar@gmail.com

Nestleder

Solveig Seines
Mobil: 90837896
e-post:

Sekretær

Randi Ulvøy
Mobil: 905 62382
e-post: randiulvoy@hotmail.com


Styremedlemmer

Per Kristian Lund
Mobil: 40040945
 

Svein Roald Kristiansen

Mobil: 48130373
 

Varamedlemmer

Åge Larsen

Leif Aronsen