Håndverksgruppa

Håndverksgruppa skal omfavne alle de håndverk av kystkulturell avstamning som ikke naturlig har funnet tilhørighet i de andre gruppene i laget. Det kan være aktiviteter som fletting av tau eller veving av båtryer. Vi ønsker at hele mangfoldet av kystens håndverkere skal være representert. Vi vil arrangere kurs og holde utstillinger. Tanken er å vise fram gode eksempler av kystkulturens infrastruktur, de aktiviteter som underbygde samfunnet og som sjelden får den fortjente oppmerksomheten.


Møter og kurs annonseres fortløpende men mangel på egnet lokale gjør at det for tiden er liten aktivitet i gruppa.

Kontaktperson for håndverksgruppa: Hanne Seljesæter, tl.f 99 23 11 38.