Motorgruppa

Det fine med å samle på gamle motorer er at en motorsamling med stor sannsynlighet aldri blir komplett. Likevel våger vi påstanden om at Saltens kanskje største motorsamling befinner seg i Kystverkets tidligere stakelager på Nyholmen. Nå har vi også fått et flott utstillingslokale i 1. etasje på Lillebrygga på Nyholmen, hvor vi har stilt ut mange av våre motorer. Kystlagets Saltas motorsamling teller nå ca 60 motorer fra ca 25 forskjellige motorfabrikker. Men vi har plass til flere, mange flere. Motorsamlingen har også fått inn noen eldre påhengsmotorer som vi satser på å få restaurert etter hvert. Vi er selvfølgelig alltid interessert i nye restaureringsobjekter. I utgangspunktet er alle gamle motorer av interesse for oss. Har du en gammel motor, eller kjenner du noen som har en gammel motor som de ikke vet hva gjøre med, så ta kontakt.

Vi vet av erfaring at det finnes mange gamle motorer i naust, på brygger og i garasjer rundt om i Saltenregionen. Noen av disse er restaurert og godt tatt vare på. Andre igjen bare står der, dessverre i de fleste tilfellene, til forfall for til sist å ende på skraphaugen.  Kanskje bedre å gi motoren til Kystlaget Saltas motorsamling enn å la den stå til den er ødelagt og havner på fyllinga. Ta gjerne kontakt med kystlaget eller oss i motorgruppa dersom du har en motor du mener kan være av interesse.

Vi er en gjeng som trives med å skru på gamle motorer og som treffes på Rødbrygga ytterst på Nyholmen hver torsdag fra kl. 18.00 og utover kvelden.

Velkommen innom til oss!