Årsmøte 2022

Det innkalles til ordinært årsmøte i Kystlaget Salta torsdag 24. februar 2022 kl. 18.00. Møtet holdes på Jektefartsmuseet.

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet. Med bakgrunn i dette har styret bestemt at frist for saker som ønskes behandlet på årsmøtet 2022 settes til 7.februar. Forslag må fremsettes skriftlig til lagets adresse: Kystlaget Salta, postboks 685, 8001 Bodø eller på epost: ilagisalta@gmail.com

Fullstendig saksliste, med saksdokumenter og styrets forslag til vedtak, skal være tilgjengelig på www.kystlagetsalta.no fra 17.februar.

Tradisjonen tro blir det årsmøtemiddag etter årsmøtet torsdag 24. februar på Jektefartsmuseet. Etter at årsmøtet er ferdig samles vi i Vengen Skafferi hvor vi vil få servert mat basert på lokale tradisjoner og råvarer.

I år blir det servert en enkel buffet som består av både varme og kalde retter.

Påmelding til årsmøtemiddagen innen 16. februar. Pris kr. 395,- per person.

Saksliste

 1. Åpning
 2. Godkjenning av innkalling
 3. Valg av møteleder og sekretær, samt 2 til å underskrive protokollen
 4. Årsberetning 2021
 5. Årsregnskap 2021 med noter
 6. Innkomne forslag
 7. Aktivitetsplan 2022
 8. Budsjett 2022
 9. Valg av revisorer
 10. Valg av valgkomite
 11. Valg av styreverv
 12. Hederspriser
 13. Avslutning

Dokumenter til årsmøte: