Småbåtene

Kystlaget har flere småbåter som kan brukes til ulike aktiviteter. Noen av disse har råseil og noen har sneseil. Småbåtene er enkle å håndtere og fine og øve seg på for å lære prinsippene for å seile. Ved å lære seg å seile småbåtene har man at godt utgangspunkt for senere å seile større båter. Båtene er også enkle å transportere på henger slik at de egner seg til turer som krever kjøring med båthenger. Båtene brukes blant annet til kurs og de blir mye brukt av båtgruppa på onsdagsseilingene. 

Svartoksen, en tre-roms krumstevning, er bygd av båtbygger Kai Linde på Rognan og døpt ved Jektefertsmuseet i 2020. Båtene er bygget i furu og har navnet sitt fra en holme på SV-siden av Bodø Havn. Kvitingen, en tre-roms nordlandsbåt, er bygd av båtbygger Ulf Mikalsen på Kjerringøy i 2021. Båten er bygget i gran og har navnet sitt fra en holme nord for Bodø, nær Landegode. Begge båtene er rigget med råseil. Både Svartoksen og Kvitingen er begge anskaffet med midler fra «breddegaveprosjektet» i regi av forbundet Kysten og sparebankstiftelsen DNB.

Kvitingen
Kvitingen