Bodøregatta og småbåtseminar

Kystlaget Salta gjentar fjorårets suksess og vil også i år arrangere småbåtregatta i Bodø. Vi starter helgen med seminar på lørdag for å forberede oss til søndagens regatta. På seminaret vil Kai Linde vise oss hvordan vi kan få båtene optimalisert for seiling, deretter blir det seiling med kommentarer og tips. Søndagen blir det regatta hvor vi får testet ut erfaringene fra seminaret.

Seminaret er spesielt beregnet på de som har seilt før, men også nybegynnere er velkomne.

Vi ønsker at småbåtregattaen skal bli en tradisjon og tar sikte på at vi under Bodø 2024 skal kunne arrangere Bodøregattaen med landets største ansamling av småbåter i nyere tid. En flott måte å vise fram kystkulturen på.

Program for helgen:

Lørdag 19.          kl. 11:00 – 18:00          Seminar

_                         kl. 20:00 og utover       Litt faglig men mest sosialt. Her kan vi love et spennende og

                                                               overraskende program.

Søndag 20.         kl. 11:00– 16:00          Regatta  

Båtene må være sjøklar og ferdig rigget i god tid før seminaret starter lørdag kl. 11.

Maks antall deltakere på seminar og regatta er 25 personer, maks 3 personer i hver båt.

Maks antall på sosialt arrangement lørdag kveld er 25 personer.

Påmelding via e-post til ilagisaltamail.com. Førstemann til mølla.

Ved påmelding må navn og tlf.nr. på deltaker oppgis, samt hvilken båt man deltar med. Oppgi også om du skal være med på både seminar, regatta og det sosiale lørdag kveld, eller kun noe av dette.

Deltakeravgift kr 100.

Kystlaget Salta følger myndighetenes smittevernregler og vi tar forbehold om at arrangementet må avlyses pga. pandemien.