Bygningene

Kystlaget Salta disponerer en rekke bygninger og her finner du en nærmere beskrivelse av lokalitetene og hvilke aktiviteter som drives der. Nyholmen Kystkultursenter er basen for vår virksomhet og mye av aktivitetene foregår der. Kystkultursenteret er under utvikling, og nå jobber vi for å få satt i stand et allaktivitetsrom i 2. etasje på Lillebrygga slik at vi også kan tilby andre aktiviteter enn det som er knyttet til båter og motorer. Kystkultur omfatter langt mer enn dette og vi ser fram til å kunne drive ulike former for håndverk m.m.