EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

Landsstevne i Bodø 2006

Innkalling:

Innkalling ekstraordinært årsmøte (PDF/206.81 KB)

Saksframlegg:

Saksframleggekstraordinrtrsmte2021.pdf (PDF/113.64 KB)

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE FOR KYSTLAGET SALTA

Med henvisning til kystlagets vedtekter, paragraf 4, innkalles med dette til ekstraordinært årsmøte for Kystlaget Salta.

Spørsmålet om Kystlaget Salta skal søke om å få stå som arrangør av Forbundet KYSTENs landsstevne i 2024 vil være eneste sak for det ekstraordinære årsmøtet.

Det ekstraordinære årsmøtet avvikles mandag 31. mai kl. 18.00 – 20.00, på Jektefartsmuseet.

Det foreslås følgende agenda for det ekstraordinære årsmøtet:

·        Godkjenning av innkalling

·        Åpning og konstituering

·        Skal Kystlaget Salta søke om å få stå som arrangør av Forbundet KYSTENs landsstevne i 2024?

·        Avslutning

Årsmøtet er beslutningsdyktig med det antall stemmer som er til stede. Ingen har mer enn en stemme og stemmegiving kan ikke skje ved fullmakt.

Saksdokumenter og styrets forslag til vedtak, vil være tilgjengelig for medlemmene seinest 1 uke før det ekstraordinære årsmøtet skal finne sted.

Med vennlig hilsen

Kystlaget Salta

Hanne Seljesæter

leder

Legg igjen en kommentar