Julehilsen

Året går mot slutten og på vegne av styret vil jeg takke for innsatsen gjennom året som har gått; takk til alle som har jobbet dugnad på båtene våre, i storbåtnaustet, i havna, på Molokroken, på ulike arrangement, og på andre måter har bidratt i kystlagets arbeid. Uten denne innsatsen hadde det ikke vært mulig å drive kystlaget. 

Takk også til alle som har deltatt på aktiviteter og arrangement i regi av Kystlaget Salta.

Nå ser vi fram til 2023, med mye aktiviteter i laget, nye muligheter for fine turer på sjøen, og trivelig samvær. Vi ønsker alle sammen en riktig god jul og et godt nytt år!

Med vennlig hilsen

For styret i Kystlaget Salta, Hanne Seljesæter