Kystlagsprisen 2022

Forbundet KYSTEN har tildelt Kystlaget Salta Kystlagsprisen for 2022.

Her er begrunnelsen for prisen:

Forbundet KYSTEN deler årlig ut en Kystlagspris på kr. 5000 til d t kystlaget som gjør mest for kystkulturen utfra sine premisser. Det betyr at det ikke er størrelsen på laget som avgjør, men den aktiviteten de legger for dagen når det gjelder å bevare kystkulturen og verve flere medlemmer til kystkulturarbeid.

Landsstyret har vedtatt at Kystlagsprisen for 2022 tildeles Kystlaget Salta.

Kystlaget Salta ble stifta i 1989 som et lokallag av Forbundet KYSTEN og har rundt 220 medlemmer. Det er et aktivt kystlag som deltar på mange fronter innen kulturvern i Bodø og området rundt.

To ganger har Kystlaget Salta arrangert Forbundet KYSTENs landsstevne, 2006 og 2016. Og de er nå i gang med planlegginga av et nytt landsstevne i 2024, når Bodø skal være europeisk kulturhovedstad.

Kystlaget har organisert aktiviteten sin i fire grupper: motorgruppa, handverksgruppa, båtgruppa og Færingen 4H.

De drifter Nyholmen kystkultursenter som består av Rødbrygga, Lillebrygga, og Smia. Det er Bodø havn som eier bygningene, men Kystlaget Salta disponerer de gjennom en langsiktig avtale.

Ytterst på moloen i sentrum av Bodø, finner du Molokroken. Her har kystlaget drevet kafé i mer enn 30 år.

I Bodøsjøen, nær Jektefartsmuseet, ligger Stornaustet som er bygd på dugnad i regi av Bodøsjøen nettverk. Der har kystlaget avtale med Nordlandsmuseet om vinterlagring av fembøringen «Nordlændingen».

Kystlaget har flere båter som de tar vare på. Den mest kjente er «Faxsen», som er en institusjon i Bodø. Båten er eid av Stiftelsen «Faxsen» som er et samarbeid mellom kystlaget og Bodø kommune. De har også åttringen «Hæringen» og de drifter altså fembøringen «Nordlændingen». De har mange småbåter og anskaffa seg en sjark i 2018.

Kystlaget deltar i Bodøsjøen nettverk, der de samarbeider nært med Jektefartsmuseet om å skape engasjement, gjøre levende, videreformidle og ivareta vår felles kulturarv – med friluftsmuseet i Bodøsjøen som hovedarena.

Kystlaget arrangerer Barnas kystdag. De deltar aktivt på kulturminnedagene og har fått pris for det.

Kystlaget Salta var det første kystlaget som fikk miljøfyrtårn-sertifisering.

Kystlaget Salta har over tid hatt stor aktivitet på mange felt – og den aktiviteten er opprettholdt i 2022. Derfor får kystlaget Kystlagsprisen for 2022.