Nyhetsbrev januar

Kjære kystlagsmedlemmer, – godt nytt år!
Etter to år med lite aktivitet håper vi at vi dette året igjen skal få stor aktivitet i laget. Her er litt
info om hva som skjer i tiden framover.

Landsstevnet 2024
Styret er godt i gang med planleggingen av landsstevnet i 2024 og vi har nå
stevnestyret klart med unntak av et par komiteer som vi foreløpig venter litt med.

Styret vil bestå av lederne for de ulike komiteene og her har vi følgende personer:

Stevneleder: Hanne Seljesæter
Økonomi: Arne Erland Neeraas
Sponsor: Arnfinn Johansen
Forpleining og innkvartering: Geir Tønder
Havn/sikkerhet/teknisk: Åge Larsen
Stevnekontoret: Svein Roald Kristiansen
Kultur/underholdning: Solveig Seines
Markedsplassen: Ole Selvær

Kommunikasjons- og regattakomiteen venter vi med å etablere.

Vi trenger folk til de ulike komiteene. Har du lyst til å være med og bidra? Hva har du lyst til å
jobbe med? Send oss en e-post og si hva du har lyst til å jobbe med. Vi vil fordele folk på
komiteene ut fra behovet vi har og så langt som mulig vil vi prøve å etterkomme den enkeltes
ønsker.

Molokroken
Vi har hatt utfordringer med både vann og varme i kulda i vinter. Dette – i tillegg til pandemien har satt noen begrensninger for bruken av Molokroken. Etter godt arbeid fra flere av kystlagets medlemmer har vi nå fått både vann og varme tilbake igjen og vi håper at vi snart
kan åpne opp kafeen for servering. Vi følger smittevernreglene og ser an smittesituasjonen i
byen, men håper vi kan starte opp igjen søndag 23. januar.

Båtloftet
Med bakgrunn i oppdaterte smittevernregler er det mulig å starte opp igjen aktiviteten på
båtloftet. Vi har mange flotte båter på båtloftet og vi ønsker at så mange som mulig av disse
skal bli brukt. Bli gjerne med å jobbe på båtene og delta i klargjøringen for en ny sesong. Vi
møtes på båtloftet på 4H-gården onsdager fra kl. 18.00 og utover. Velkommen til alle som
har lyst til å være med.

Årsmøte
Årsmøtet blir avholdt på Jektefartsmuseet 24. februar, innkalling blir sendt ut senere.
Tradisjonen tro blir det årsmøtemiddag etter at årsmøtet er ferdig. Vi håper så mange som
mulig blir med på årsmøtet og middagen. Mer info kommer.

Nordlændingen
Båten har for første gang vært vinterlagret i stornaustet i Bodøsjøen. Det jobbes for tiden
med vedlikehold av båten og sjøsetting er planlagt 4. mars. Her vil det være behov for
mange hjelpende hender. Bli med på en stor begivenhet. Dette blir spennende!

Landsstevne på Bragdøya
Forbundet KYSTENS landsstevne arrangeres i år på Bragdøya utenfor Kristiansand, 21.-24.
juli 2022. Bragdøya er et fantastisk flott sted og landsstevnet der tror vi blir en minnerik
opplevelse som vi kan anbefale.

Mer info om aktivitetene i laget kommer etter hvert. Info vil bli gitt på e-post, nettsiden og på
Facebook.

Med vennlig hilsen
for styret i Kystlaget Salta
Hanne Seljesæter